Érvényes: 2018. május 25. -től

A Szabályzat célja 
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Spirits-68 Kft. („Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.nobilisplainka.hu weboldalon kapcsolódó adatkezelésekről. 

Alapfogalmak 
Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen. 
Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak: 

Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 

Cégneve: Spirits-68Kft (a továbbiakban: Társaság) 
Székhelye: 2066 Szár, József Attila u. 066. hrsz.
Cégjegyzékszáma: Cg. 07-09-007787
Adószáma: 11895745-2-07
E-mail címe: info@nobilispalinka.hu
adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:  NAIH-62990/2013 
E-mail címe: info@nobilispalinka.hu

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pont)

Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; GDPR 4. cikk 1. pont). 

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.nobilispalinka.hu) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”). 

Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt). 

 Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevél-küldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt). 

 Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel. 

 Webáruház: a Társaság honlapján (www.nobilisplainka.hu) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”) 

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

hu_HUHungarian
en_USEnglish hu_HUHungarian
  • Nincs termék a kosárban